28.07
2016

Wielki przyjaciel środowiska przybył do Polski


Ku radości wielu wiernych, w związku z obchodami Światowych Dni Młodzieży, do Polski zawitał papież Franciszek. Kraków roztętnił się życiem, które wniósł w miasto przewijający się korowód młodzieży, a nasi notable pospieszyli z powitaniami. My przy tej okazji chcieliśmy przypomnieć o tym, co nie wszyscy zauważą: przybył wielki miłośnik przyrody. Czy spodobałoby mu się to, jak się ją traktuje w Polsce?

Przypomnijmy o ostatnich poczynaniach naszego Ministerstwa Środowiska: projekt swobodniejszego wycinania drzew (KLIK!), absurdalnie szeroki  zakresu uprawnień dla myśliwych (KLIK!). O planowanych wycinkach w Puszczy Białowieskiej mówi już nie tylko Europa, a świat.

Na okoliczność Światowych Dni Młodzieży premier Beata Szydło posadziła z kardynałem Dziwiszem cisy. Będą rosły w parku Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Krakowie. Kardynał przypomniał: W swojej encyklice “Laudato si” Franciszek upominał się o szacunek do natury. I tutaj właśnie realizujemy tę myśl. Pragniemy nie tylko szanować naturę, ale również ją tworzyć.

 

kancelaria premiera twitterPremier Beata Szydło na okazję papieskiej wizyty sadzi cisy (KLIK!)

Ale podczas spotkania z pielgrzymami minister Jan Szyszko dał wyraz innej postawie i zabłysnął wypowiedzią krążącą obecnie jako mem: Mamy tę swoją polską szkolę ekologii i leśnictwa, która polega także na wycinaniu lasu, gospodarowaniu nim – stwierdził – Przecież gdyby nie było człowieka, to by nie było Krakowa, a rosłaby w tym miejscu puszcza jak ta Puszcza Białowieska. I gdzie by się wtedy podział bocian, który żyje blisko ludzkich siedzib? – dodał jeszcze nasz Minister Środowiska (KLIK!).
Wizyta papieża Franciszka w Polsce nie wiąże się z korzystaniem z uroków naszej przyrody, dostojny gość ma zbyt wiele obowiązków, które muszą zmieścić się w programie ścieśnionym do kilku dni. Warto jednak zastanowić się nad tym, jak wielki miłośnik przyrody, jakim jest twórca encykliki “Laudato si”oceniłby to, w jaki sposób polski rząd na co dzień chroni środowisko.
Już sam początek pontyfikatu papieża był wyrazem tego, że natura jest dla niego bardzo ważna i chce tym zarażać wiernych Kościoła Katolickiego. Niejednokrotnie nawoływał do tego, by traktować Ziemię opiekuńczo i nie pozostawiać przyszłym pokoleniom pustyni. Kontynuował tym zresztą myśli swych dwóch poprzedników – to Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów oraz wspólnie z Patriarchą Bartłomiejem podpisał historyczną deklarację „O obowiązku szanowania świata stworzonego”. Z kolei Benedykt XVI uznał ruch ekologiczny za „wołanie o świeże powietrze”, często wypowiadał się również na temat wykorzystania zasobów energetycznych planety, mówił o zmianach klimatycznych, zanieczyszczeniu rzek i warstw wodonośnych, zwracał uwagę na zanikanie różnorodności biologicznej czy deforestację.

 

papie-franciszke-wane-cytaty2

 

Papież Franciszek przybrał sobie wiele mówiące imię i opublikował wspomnianą encyklikę, w której napisał o Ziemi tak: Ta siostra protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił. Dorastaliśmy myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbienia. Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych. Z tego względu wśród najbardziej zaniedbanych i źle traktowanych znajduje się nasza uciskana i zdewastowana ziemia, która «jęczy i wzdycha w bólach rodzenia» (Rz 8, 22). Zapominamy, że my sami jesteśmy z prochu ziemi (por. Rdz 2, 7). Nasze własne ciało zbudowane jest z pierwiastków naszej planety, jej powietrze pozwala nam oddychać, a jej woda ożywia nas i odnawia.
Ziemia nie jest nasza zaznacza wyraźnie w “Laudato si” papież. I podkreśla, że ona potrafi sobie bez nas doskonale poradzić, jeżeli będziemy traktować z szacunkiem żyjące na niej gatunki: Nie wystarczy myśleć o różnych gatunkach jedynie jako ewentualnych „zasobach”, które można by eksploatować, zapominając, że mają one wartość samą w sobie. Każdego roku znikają tysiące gatunków roślin i zwierząt, których nie będziemy już mogli poznać, których nie będą już mogły zobaczyć nasze dzieci, gatunków utraconych na zawsze. Zdecydowana większość ginie z przyczyn związanych z jakimś ludzkim działaniem. Z naszego powodu tysiące gatunków nie będzie swoim istnieniem chwaliło Boga ani też nie będą przekazywać nam swego orędzia. Nie mamy do tego prawa.

 

13767130_867501690048373_7992877769738791965_o

 

Cytatów można by mnożyć. Również tych dotyczących zmian klimatycznych, co do których jeszcze przed jej publikacją papież wypowiadał się niejednokrotnie, zawsze zaznaczając, że są one spowodowane są przede wszystkim szkodliwą działalnością człowieka. Będąc gorącym orędownikiem porozumienia ws. przeciwdziałania globalnemu ociepleniu, bardzo zaangażował się w  problematykę paryskiego szczytu klimatycznego.Jesteśmy, mówiąc ostro, na granicy samobójstwa i jestem pewien, że prawie wszyscy z tych, którzy są w Paryżu, mają tego świadomość i chcą coś zrobić – powiedział – Zmiany klimatyczne nie są problemem, który można zostawiać następnemu pokoleniu.
Jak ten odpowiedzialny człowiek i przywódca duchowy całych rzesz ludzi oceniłby to, w jaki sposób nasz obecny rząd podchodzi do spraw środowiska? O czym porozmawialiby z nim nasi politycy, którzy nie wierzą w globalne ocieplenie, a dwutlenek węgla uznają za całkiem pożyteczny? Litościwie pomińmy ich nazwiska – możemy jedynie polecić ostatnie memy z profili społecznościowych Greenpeace.
Można poddać w wątpliwość, czy papież znalazłby wspólny język z naszym Ministrem Środowiska, gdyby zeszło na temat polowań, których miłośnikiem jest prywatnie Jan Szyszko. W zasadzie, czy porozumieliby się w czymkolwiek, co jest branżą tego ministra? Okazjonalnie posadzone cisy raczej nie zrobiłyby oczekiwanego wrażenia, gdyby papież dowiedział się, że właśnie opiniowana jest ustawa na mocy której cała reszta drzew w naszym kraju znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie.
Pozostaje chyba pogratulować naszym notablom, że wizyta papieża w Polsce jest tak krótka. Przecież to rząd szczególnie często powołujący się na szacunek wobec wartości chrześcijańskich.

 

Po premierze filmu “Zjawa” – spotkanie dwóch zatroskanych o losy Ziemi ludzi

 

Pozostałym uczestnikom Światowych Dni Młodzieży polecamy odwiedzenie ekologicznej wioski Laudato si’, która znajduje się w parku miejskim na Krowodrzy. Więcej na jej temat przeczytacie tutaj: KLIK!

 

 

Źródła:

tygodnikpowszechny.pl

pracownia.org.pl

swietostworzenia.pl

papiez.wiara.pl

krolowa-superstar.blog.pl

 

Za zdjęcia z cytatami autorka dziękuje portalowi chrześcijańskich ekologów Święto Stworzenia: KLIK! oraz Bartkowi Iglińskiemu. Pozostałe zdjęcia pochodzą z oficjalnych profili społecznościowych papieża Franciszka oraz Beaty Szydło.


Ekoprowincjuszka, która ciągle uczy się czegoś nowego. Gdy się zmęczy, ucieka na rower albo do lasu.