21.06
2019

Złap deszcz we Wrocławiu – urząd miasta dopłaci do oszczędzania wody


W mieście woda deszczowa błyskawicznie spływa po wybetonowanych powierzchniach wprost do studzienek, znikając w czeluściach kanalizacji. To nie tylko generuje koszty związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, ale jest jawnym marnotrawstwem bezcennych zasobów wody. Miasto Wrocław wychodzi temu na przeciw startując z kampanią “Złap deszcz”.

Cenna deszczówka

Zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej niesie szereg zalet – zatrzymuje wodę w miejscu opadu, odciąża sieć kanalizacyjną, ale – przede wszystkim – sprzyja retencji wody i ograniczaniu zużycia wody pitnej do celów gospodarczych. Szacuje się, że umiejętne wykorzystanie wody deszczowej może ograniczyć zużycie wody aż o 50%, co niesie za sobą oczywiste profity ekonomiczne, ale przede wszystkim – ekologiczne.

Oszczędne i rozsądne gospodarowanie zasobami wód nabiera szczególnego znaczenia, gdy zdamy sobie sprawę, że zasoby wodne Polski są bardzo skromne – w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą one zaledwie 1600 m3 na rok, co plasuje nasz kraj w ogonie Europy. Oznacza to, że również, że znajdujemy się na progu deficytu zasobów wodnych, a pogłębiające się zmiany klimatu prędzej czy później doprowadzą nas do poważnego kryzysu. Jego pierwsze zwiastuny odczuli niedawno mieszkańcy Skierniewic – tam już zabrakło wody w kranach po fali upałów.

Takie zbiorniki na deszcz otrzymają zwycięzcy konkursu “Wygraj beczkę na deszczówkę”, fot. Bartosz Moch, źródło: http://wroclaw.pl

Łap deszcz!

Miasto Wrocław, jako część swojego programu adaptacji do zmian klimatu, ogłosiło ostatnio nową, skierowaną do mieszkańców kampanię pod hasłem “Złap deszcz”. Program ma na celu zachęcenie mieszkańców Wrocławia do zbierania i wykorzystywania deszczówki, co ma zapobiec zarówno gwałtownym powodziom, jak i suszom. Oczekiwanym rezultatem jest poprawa stosunków wodnych w mieście, korzyści dla bioróżnorodności oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym w ekosystemie miejskim.

Urząd Miasta uruchomił także program dotacyjny, w ramach którego mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie niewielkich inwestycji służących zatrzymaniu wód opadowych, w tym zakładanie ogrodów deszczowych czy instalowanie zbiorników na deszczówkę. Ponadto, MPWiK we Wrocławiu zorganizowało dla mieszkańców konkurs w którym najlepsze zdjęcia dokumentujące proekologiczne postępowanie nagrodzone zostaną zbiornikami na deszczówkę.

Źródło: http://wroclaw.pl